ForsidePrintSend en e-mail


 

Af advokat Stig Nielsen (16. marts 2010)

 

- Kan kommunen stoppe min kontanthjælp, hvis jeg får en erstatning for tab af erhvervsevne? spørger Sonja Nielsen.

 

Hun spørger, fordi jeg i forrige Ret § Rimeligt skrev, at en erstatning for personskade er personlig og skal ikke deles med nogen. Man skal blot sørge for ikke at blande pengene sammen med sin og familiens øvrige økonomi.

 

Sonja Nielsen er på kontanthjælp og har søgt sit pensionsselskab om erstatning for tabt erhvervsevne. Det er der ikke kommet nogen afgørelse på endnu. Men hvis hun får erstatningen, kan hun så bruge den, som hun vil og uden konsekvens for kontanthjælpen, bare hun sætter den på en konto for sig?

 

Nogle erstatninger koster ikke kontanthjælp

Det kommer an på, hvad det er for en slags erstatning. Hvis det er en almindelig erstatning fra en forsikring, man selv har tegnet – en ulykkesforsikring, for eksempel – kan kommunen modregne i kontanthjælpen. Og det betyder ikke noget, hvilke konto man sætter pengene på.

 

Men der er tre bestemte typer af erstatning, hvor kommunen ikke kan modregne. Men kun hvis erstatningen udbetales som et engangsbeløb. Ikke hvis den bliver udbetalt i rater over en periode. I alle tre tilfælde er det erstatninger for skader, som andre er ansvarlige for.

 

Det ene er erstatning efter lov om erstatning til voldsofre. Det andet er erstatning efter lov om erstatningsansvar - typisk skader efter færdselsulykker, som andre er skyld i. Det tredje er erstatning efter lov om arbejdsskadeforsikring.

 

Pension

Hvis Sonja Nielsen får erstatning for tab af erhvervsevne, kan det sagtens være fordi, hendes erhvervsevne er blevet så lille, at hun er berettiget til en pension i stedet for kontanthjælp. Får hun pension, skal der ikke modregnes, uanset hvilken slags erstatning hun får.